Vi monterer og opsætter produkter fra legeplads firmaer, men kan også levere redskaber og udstyr, tilpasset den enkelte opgave.

Vi tilbyder naturligvis også reparation og vedligeholdelse, af eksisterende legepladser og legeredskaber.

Vedligeholdelsen kan være egentlig reparation og udskiftning af legepladselementer, men også efterspænding, oliering og generel service, af hensyn til sikkerheden.

Med vores viden om anlægsarbejde, montering, opsætning og støbning, samt arbejde med træ , er vi et naturligt valg, når der skal etableres eller renoveres legepladser og/eller legeredskaber.

Vi vil leverer kvalitets arbejde til konkurrencedygtige priser, og overholder aftalte betingelser og leveringstider.

Kontakt os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig med dette
Serviceaftaler
Få en serviceaftale, i form af en fast aftale, hvor vi med jævne mellemrum besøger legepladsen, afdækker behovet for vedligeholdelse, og hvorefter vi efter aftale med jer udbedrer eventuelle fejl og mangler, samt gennemfører almindelig vedligeholdelse.

Årlige eller jævnlige inspektioner af legepladser er først og fremmest at forebygge alvorlige ulykker. Og dernæst at mildne alvorlige konsekvenser af de uundgåelige uheld af mindre alvorlig karakter, der kan forekomme. Legepladssikkerhed er vigtigt og bør tages alvorligt.

Redskaber nedbrydes, faldunderlag bliver hårde og redskaber udsættes fra tid til anden for hærværk. Inspektioner  giver mange ejere ro til at løse andre opgaver, og samtidig have en god legepladssikkerhed.

Vi vil gerne tale med dig og høre, hvilket behov for servicering du har

Legepladsens sikkerhed
Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle inspektører går redskaberne efter.

Her er fire af de vigtigste ting, som I selv bør holde øje med på legepladsen.

  1. Bevægelige åbninger skal have et mindstemål på 12 mm, hvis børn skal undgå at klemme fingrene.
  2. Faldhøjden på et legepladsredskab må ikke overstige 3 m. Underlaget skal altid tilpasses højden på redskaberne. Hvis faldhøjden overstiger 1 m, bør underlaget have en støddæmpende effekt.
  3. Et gyngesæde skal sidde mindst 35-40 cm over jorden alt efter type, så børn ikke får gyngen i hovedet, hvis de falder af.
  4. Undgå rust og råd i konstruktionerne. Det opstår typisk på legepladser, der ikke bliver vedligeholdt. Tjek også om legeredskaber står fast.

Vi vil gerne tale med dig og høre, hvilket behov for servicering du har

Lejepladsmontage og lejepladseftersyn

Call Now Button